Evitron - renowned manufacturer of Plastic-Bonded Magnets (PBMs) » NCBIR 4.1.2

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Crankshaft Sensor

Production

of polymer
magnets

Read more

NCBIR 4.1.2

 

Evitron sp. z o.o. wraz z Politechniką Warszawską realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych
wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym”

Dofinansowanie projektu z UE: 2 635 966,48 PLN

Wartość projektu: 3 014 144,64 PLN

 

Cele projektu:

Projekt obejmuje kompletny łańcuch badań przemysłowych i rozwojowych prowadzący do opracowania technologii wytwarzania anizotropowych magnesów Nd-Fe-B wiązanych tworzywem sztucznym metodą wtrysku (ang. injection moulding) w polu magnetycznym. Obecnie, za pomocą metody wtrysku, produkowane są izotropowe magnesy wiązane wykorzystujące izotropowe proszki MQP. Na rynku światowym dostępny jest anizotropowy proszek Nd-Fe-B, uzyskiwany metodą wodorowania HDDR (z ang. Hydrogenation, Disproportionation, Desorption and Recombination), ale jest on stosowany głównie do wytwarzania magnesów wiązanych żywicą epoksydową metodą prasowania (ang. compression moulding). Opracowanie technologii wtryskiwania skomplikowanych kształtów magnesów anizotropowych o wysokich właściwościach jest nowatorskie i innowacyjne. Bardzo nieliczne firmy oferują takie magnesy wytwarzane metodą wtrysku. W Polsce żadna. Zakres prac B&R obejmuje opracowanie metody wytwarzania kompozytowego granulatu będącego mieszaniną proszku magnetycznego, uzyskanego metodą HDDR, z polimerem termoplastycznym oraz technologii otrzymywania anizotropowych magnesów o skomplikowanych kształtach metodą wtrysku mieszanki w polu magnetycznym. Oprócz korzystania z handlowego proszku wytworzonego metodą HDDR, wykonawcy projektu opracują własny sposób otrzymywania proszku Nd-Fe-B metodami wodorowymi (m.in. HD, HDDR) ze złomowanych magnesów pochodzących ze zużytego sprzętu elektronicznego.

 

Planowane efekty:

Wyniki badań posłużą do wytwarzania magnesów wiązanych o właściwościach znacznie przewyższających aktualnie oferowane na rynku, a przez to poszerzą obszar ich stosowalności (zapełnienie luki pomiędzy słabymi magnesami wiązanymi, a silnymi magnesami spiekanymi). Docelową grupę odbiorców będą stanowić producenci komponentów magnetycznych, które są wykorzystywane w branżach motoryzacyjnej, AGD oraz elektronarzędzi.

© 2018 - Evitron. All rights reserved.

Realization: KULIKOWSKI-IT

LinkedIn
YouTube
Facebook